Hukuki Tercüme

Uluslararası hukuk ve T.C. hukuku konusunda uzman hukukçu tercümanlar tarafından verilen yazılı tercüme hizmetidir.
Hukuki ve ticari anlaşma ve sözleşmeler, yazışmalar, uluslararası anlaşmalar, distribütörlük sözleşmeleri, toplantı tutanakları, dava dilekçeleri, kanun ve yönetmelikler, mahkeme kararları, başvurular, kanun ve yönetmelikler, vekâletnameler, beyannameler, patent sözleşmeleri, diploma, pasaport, hüviyet, öğrenci belgeleri, transkriptler, YÖK denklik belgeleri bu alanda yaptığımız çevirilere örnek olarak sayılabilir.

Hukuki alanda yaptığımız diğer belge türleri:

 • Mevzuatlar
 • Beyanlar
 • Belgeler
 • Evraklar
 • İlamlar
 • İzinler
 • Dilekçeler
 • Kararlar
 • Protestolar
 • Dilekçeler
 • Cüzdanlar
 • Mevzuatlar
 • Kanunlar
 • Şartnameler
 • Genelgeler
 • Başvurular
 • Hukuki metinler
 • Hukuki makaleler
 • Hukuki ödevler
 • Hukuki yazışmalar
 • Yönetmelikler
 • Kararlar
 • Mevzuatlar
 • Kayıtlar
 • Raporlar
 • Ruhsatlar
 • Tebliğler
 • Tutanaklar
 • Tüzükler
 • Vekaletler
 • Vekaletnameler
 • Veraset ilanları
 • Yasalar
 • Anlaşmalar