Akademik Tercüme

Doktora tezleri, master / Yüksek lisans tezleri, ödevler, uzmanlık tezleriniz, bilimsel makaleler, projeler, sunumlar, akademik araştırmalar ve bunlara ait raporlar, araştırma notları ve eğitim amaçlı çalışmalar, araştırmalar v.b. konularda, akademisyen ve öğrencilere verilen tercüme hizmetimizdir.

Her türlü akademik metin, konusunda uzman ve deneyimli ve hatta mümkünse meslek erbabı yeminli tercümanlarımız tarafından doğru terminoloji seçimi ve oluşturulması konusunda hassasiyet gösterilerek ve zamanında teslim ilkesi ile tercüme edilir.

Ayrıca üniversitelerin istediği biçimlerde baskı, sayfa düzeni ve kâğıt seçenekleriyle hazırlanmaktadır.

 •     Akademik Tercüme
 •     Araştırma Tercümesi
 •     Bilimsel Tercüme
 •     Öğrenci Tercümesi
 •     Ödev Tercümesi
 •     Tez Tercümesi
 •     Sunum Tercümesi
 •     Proje Tercümesi
 •     Alan Terc ümesi
 •     Yayın Tercümesi
 •     Metin / Yazı Tercümesi
 •     Diploma Tercümesi
 •     Kurs Belgeleri
 •     Öğrenci Belgeleri
 •     Başarı Belgeleri
 •     Sınav Belgeleri
 •     Okul Evrakları
 •     Başvuru Evrakları